GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcılar, ana sayfadan verilen link aracılığıyla vermiş oldukları bilgileri her zaman düzeltme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 

Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması: Akif Kasaboğlu Kullanıcıların, Web Sitesindeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak toplayabilir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir.

 

Bilgi Paylaşımı: Web Sitesi’nde mevcut muhtelif formlar doldurularak Kullanıcılar tarafından iletilmiş bilgiler, sadece Akif Kasaboğlu tarafından İK, tanıtım ve pazarlama aktivitelerinde kullanılacak ve bu amaç dışında hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara sağlanmayacaktır.

 

Akif Kasaboğlu, Kullanıcılara ait bilgileri ancak aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir:

 

Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni,

 

Akif Kasaboğlu’nun kendi bünyesinde kullanılmak üzere Kullanıcı profillerinin belirlenmesi,

 

Kullanıcının Akif Kasaboğlu’ndan talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya Kullanıcıya sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi,

 

Yasal soruşturma ve kovuşturmalar, mahkeme kararları veya mevzuatın gerektirdiği diğer haller.

 

Akif Kasaboğlu şahsi bilgilerinizin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

Kullanıcılar ile Akif Kasaboğlu arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, Akif Kasaboğlu elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çözülecektir.

 

Akif Kasaboğlu Web Sitesinden yararlananlar bütün şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Akif Kasaboğlu işbu hüküm ve şartları dilediği zaman, önceden haber vermek veya duyuruda bulunmak zorunda olmaksızın, tek taraflı olarak değiştirme veya güncelleme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

X