Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

Geleceğimize karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sebeple tüm iş süreçlerimizde ve sosyal hayatımızda çevreye duyarlılık prensibiyle hareket ediyor, daha iyi bir dünya için kaynakların sorumlu kullanımına önem veriyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak ve insan, çevre, toplum ve iş sürekliliği dengesini korumak için:

Paydaşlarımızla sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma, katkı, iletişim, sağduyuya dayanan ilişkiler kurarız.

Çalışanlarımızın mutluluk, bağlılık, gelişimi ve iş-özel hayat dengesini gözetiriz.

Faaliyetlerimizin etkilerini ilk karar aşamasından itibaren insan, çevre, gelecek üçgeninde bütünsel değerlendiririz.

Minimum etki yaklaşımı ile çevre yönetimi yaparız.

Toplumların kültürünü, alışkanlıklarını, değerlerini benimser, saygı duyar; toplumsal gelişime katkı sağlarız.

Karlı büyüme ve verimlilik için uzmanlığımızı kullanır, sürekli iyileştirme için denetler, yenilikçi ve vizyoner bakış açısıyla gelişir ve geliştiririz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygun bir şekilde hareket ediyor, 17 madde üzerinde ayrı ayrı çalışmalar yürütüyoruz.

 

X