İK Uygulamalarımız

IK UYGULAMALARIMIZ

 

İşe Alım

İşe alım sürecimizde, şirketimizi geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlerimize sahip, işe en uygun nitelikteki adayları seçmek ve yerleştirmek amaçlanmaktadır. Bu sayede uzun vadeli, verimli ve etkin bir çalışma hayatı oluşturulacağına inanmaktayız. 

 

Bireysel ve Organizasyonel Gelişim

Şirketimizin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için, çalışanların ve organizasyonun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, performans odaklı, yüksek nitelikli, çoklu becerilere sahip çalışanların arttırılması İnsan Kaynakları Bölümünün önceliğidir.

Bu amaçla, ihtiyaç duyulan alan ve konularda çeşitli eğitim ve gelişim faaliyetleri işe alım ile başlar ve çalışma hayatı boyunca devam eder.

 

Oryantasyon Eğitimleri

Yeni işe başlayan çalışanların şirket kuralları ve politikalarını kavramasına yardımcı olmak ve şirkete uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programları yürütülür. Şirkette işe başlanan ilk günler, kısa vadede ilk izlenim, şirket ile bağların pekişmesi ve sağlamlaşması ve kendini “yakın” hissetme ve kendini organizasyonun parçası olarak görme açısından etkili iken uzun vadede çalışanın bağlılığını, iş motivasyonunu ve şirkette çalışmaya devam kararı almasını önemli ölçüde etkilemektedir. Yeni çalışanların şirkete kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla, Bölüm Oryantasyon Sorumlusu (BOS) uygulaması bulunmaktadır. BOS’lar yeni çalışana bölümündeki süreçleri tanıtmakta, bölümde bulunduğu süre içinde refakat etmekte ve ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaktadır.

 

Gelişim Programları

Şirket hedefleri, geliştirilmesi beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikler doğrultusunda, üst düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler, genç çalışanlar, uzmanlar gibi hedef gruplara yönelik olarak düzenlenen programlardır. Bu programlar şirket içi düzenlendiği gibi, şirket dışı gelişim programlarına da katılım sağlanmaktadır.

 

Performans Yönetimi

Şirketin uzun vadeli strateji ve hedeflerinin operasyonlara indirgenmesi ve performansın takip edilmesi kurumsal karne yaklaşımı ile sağlanır. Kurumsal karne yaklaşımı ile şirket hedefleri, fonksiyon hedefleri ve bölüm hedefleri takip edilmektedir.

Uygulanan bireysel performans yönetimi ile bölüm hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi, çalışanların doğru ve objektif kriterler üzerinden değerlendirilmesi ve sonuç üretme konusunda motive olması, sürekli gelişim kültürünün yerleşmesi sağlanmaktadır.

Farklı pozisyonlardan beklenen iş çıktılarının değişkenlik göstermesi sebebiyle;

Beyaz yaka çalışanlar için, verilen iş hedeflerine ve belirlenmiş olan davranışsal hedeflere (yetkinliklere) ulaşma başarısına göre, Mavi yaka çalışanlar için, belirlenmiş performans kriterlerine ve üretim kriterlerine (verimlilik, kalite sonuçları gibi) göre performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

 

Ücret ve Yan Haklar

Nitelikli işgücünü şirketimize çekecek ve çalışanlarımızı taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirecek bir ücret ve yan hak sistemi uygulanmaktadır.

X