Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

 

Yönetim anlayışımız "insana saygı”ya dayanır. Hepimizin, kendimizi etkileyen her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız. Kişisel yeteneklerimizin en üst sınırına kadar kendimizi geliştirmeyi hem hakkımız hem de görevimiz olarak görürüz. Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız.

 

Katılımcı yönetimin bize getirdiği sorumluluğun, tüm gücümüzle kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmak olduğuna inanırız. Çalışma düzenimizin kurallarına özenle uymaya birbirimize olan saygının gereği olarak bakarız.

 

Saygı

 

Çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza saygılı ve duyarlı davranırız. Birbirimize bireysel ve ekip olarak güvenir, aynı takımın mensupları olarak hareket ederiz.

 

Dürüstlük

 

Tüm ilişkilerimizde iyi niyet ve anlayışla davranmak, sürekli fayda üzerine dürüstlüğü benimseriz. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ilke ediniriz.

 

Yenilikçilik

 

Müşterilerimizin, sadece bugün için değil gelecek içinde oluşabilecek beklenti ve

ihtiyaçlarını karşılamak adına sürekli yenilik içindeyiz.

 

Sürdürülebilirlik

 

Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile riskin azaltılmasını sağlarız. Hizmet sunulan piyasaların verimliliği gözeterek yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretiriz. AR-GE ve üretim politikamız maksimum geri dönüşüm elde etme amaçlı oluşturulmuştur. Doğa ile dost tercihler her zaman birinci önceliğimizdir.

 

Tutku

 

Sosyal olmayı, paylaşmayı, gülümsemeyi, evimizi ve işimizi çok seviyoruz.

X